Niečo o našej firme

Sme stavebná firma, ktorá sa špecializuje na hydroizolácie a termoizolácie plochých striech v komplexnom rozsahu izolatérskych, klampiarskych a murárskych prác.

Na trhu pôsobíme nepretržite od roku 1995, pričom môžeme zodpovedne prehlásiť, že doposiaľ sme nezaznamenali na nami vykonané aplikácie ani jednu reklamáciu, pričom napríklad v roku 2002 sme aplikovali 17.000 m2 hydroizolačných materiálov. Tieto výsledky spočívajú nielen v profesionálnej zručnosti našich montérov, ale tiež v cite pre strechu ako pre živý organizmus stavby prežívajúci teplotné zmeny, difúzie, starnutie a tak ďalej. Obstarávateľovi pritom navrhujeme optimálne riešenie pri použití materiálov najvyššej kvality a od ich životnosti odvodených nami poskytovaných záruk.