Ktoré strechy sme realizovali?

Hydroizolácie strešných plášťov technológiou asfaltovaných modifikovaných pásov a technológiou fóliami na báze PVC.


Ústredný sklad liečiv Ondavská (PVC so zateplením)
AB SBD I Bratislava - Palackého, BA
Penzión č. II., BA
Detský domov Pivôňkova, BA
Obytný dom Bratislava – Vlčkova, BA
Obytný dom Bratislava – Partizánska, BA
Obytný dom Bratislava – Svetlá, BA
SPŠStavebná, Drieňova, BA
Obytné domy, Palackého, BA
Škola knihovníckych a inf. technológií - telocvičňa, Kadnárová, BA
SOUObchodné - energoblok, Na pántoch, BA
MŠ Bohrova, BA
MŠ Pifflova, BA
ZŠ Vlastenecké nám., BA
Obytný dom - Nábr. Arm. gen. L. Svobodu 42, BA
DSS Gaudeamus -Telocvičňa, Mokrohájska 3, BA
Skladové haly v celom areály RMC Stará Vajnorská, BA
Obytný dom Pečnianska - SBD BA
MŠ Iľjušinova, BA
ZŠ Hálová, BA
MŠ Rovniankova, BA
Doškolovacie stredisko Signál v Piešťanoch
Budova KÚ, Staromestská, BA
Krajský archív Šintavská, BA
Komplex objektov CO, BA
Bytový dom Nám. Hraničiarov, BA
ZŠ pre nepočujúcich Drotárska cesta, BA
MŠ Šustekova, BA
Diagnostické centrum Slovinská, BA
Obchodná akadémia Hrobákova, BA
ZŠ pre slabozrakých, Svrčia, BA
ZŠ Budatínska, BA
ZŠ Gessayova , BA
Bytový dom Starhradská, BA
Bytový dom, Tilgnerova, BA
Mestské vily DDIII, BA
ZŠ Pifflova, BA
ZUŠ Topolčianska, BA
Bytový dom, Znievska 22, BA
Terasa, Višňová, BA
Stavebné úpravy, Drieňová, BA
Spodné izolácie, Agrostav, Senica
Bytový dom, Znievska 32, BA
R1 centrum, BA
Terasa, MŠ Jankolova, BA
Sklady, Púchovská, BA

V uvedenom zozname nie sú uvedené všetky realizované strechy. Opravy hydroizolácií strešných plášťov, ktoré sú realizované aplikačným teamom vedeným Petrom Beňom od roku 1995 sú funkčné, bez reklamácií a bez závad.