Informácie

Práca:
Pracujeme v komplexnom kvalitnom tíme. Na naše dodávky hydroizolácie a termoizolácie striech sme nezaznamenali od roku 1995 žiadne reklamácie.

Materiál:
Klasické asfaltové pásy
Modifikované výrobky (SBS)
Asfaltové šindle
Modifikované výrobky proti prerastaniu koreňov
Fólie na báze PVC
Škridly

Záruka:
7-12 rokov